SOLAR SAVE s.r.o.

Kontaktní informace

Čepí 104, 533 32 Čepí
Česká republika

Nová zelená úsporám (rodinné a bytové domy)

  • Home
  • Nová zelená úsporám (rodinné a bytové domy)

Naše společnost nabízí kompletní vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám. Dotace řeší naši vlastní zaměstnanci, tak abychom předešli případným komplikacím při vyřizovaní externími pracovníky. Výše dotace se odvíjí od typu a velikosti Vaší fotovoltaické elektrárny. Maximální podporovaný výkon fve je aktuálně do 10 kWp.

Aktuální podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám pro FVE:

Výše dotace na instalaci FVE: 40.000 až 200.000 Kč

Výše dotace na projekt: 5.000 kč

Kdo může žádat

  • Vlastníci stávajících rodinných domů
  • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Jaká je výše dotace?

  • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
  • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
  • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
  • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
  • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

Kompletní podmínky programu najdete na oficiálních stránkách: Dotace pro rodinné domy – Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz)

OWJlZj