Upravit stránku

NZÚ - platné podmínky dotace do konce roku 2021

Vážení zákazníci,

Zpracovali jsme pro Vás aktuální přehled dotačních možností na pořízení fotovoltaického systému, které jsou platné do konce roku 2021. Podporovány jsou fotovoltaické systémy instalované na rodinných domech (vč. novostaveb) s využitím vyrobené energie přímo v objektu. Rodinný dům (objekt) musí být zapsán v katastru nemovitostí – případně může být FVE instalována i na přilehlé budově (např. garáž nebo pergola), která musí být taktéž zapsána v katastru nemovitostí. U všech kategorií je podmínka maximálního možného instalovaného výkonu 10 kWp. Maximální dotace je vždy stanovena na max. hodnotu 50% z celkových uznatelných výdajů.

Dotace jsou rozděleny do tří základních skupin:

1. Fotovoltaický systém na ohřev vody: oblast C.3.3

Jedná se o menší fotovoltaický systém o instalovaném výkonu cca 2 - 3 kWp vybavený MPPT regulátorem, který je primárně využit na ohřev teplé užitkové vody. Doporučená velikost bojleru (akumulační) nádrže je min. 125 L. Instalovaný systém nesmí být propojen s distribuční soustavou. Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody je 50%. Na jednu instalovanou kWp musí být min. 80 L bojler (nesmí být kombinace aku. nádrže se solárním termickým systémem).

Předpokládaná investice (před odečtením dotace): 70.000 – 90.000 Kč

Výše dotace na pořízení FVE: 35.000 Kč, max. 50% nákladů

Výše dotace na zpracování odborného posudku: 5.000 Kč

 

2. Fotovoltaický systém připojený do distribuční sítě bez akumulace energie s využitím přebytků TUV (bez baterií): oblast C.3.4 a c.3.9

Jedná se o klasický síťový fotovoltaický systém o instalovaném výkonu cca 2 - 10 kWp, u kterého je využitelná energie v objektu min. 1700 - 4000 kWh za rok (dle dotačního podprogramu C.3.4, C.3.9). Dále je potřeba, aby byl systém vybaven optimalizační jednotkou řízení toku vyrobené energie (např. Wattrouter apod.) a  připojen na el. spirálu (patronu) ohřevu teplé vody. Podmínkou dotace je, že na jednu instalovanou kWp je nutné mít min. 40 L bojler (akumulační nádrž - nesmí být kombinace s aku. nádrží solárního termického systému). Minimální velikost bojleru TUV je stanovena na 120 L. Míra využití vyrobené energie min. 70% (dle energetického posouzení – vystavuje autorizovaný technik).

Předpokládaná investice (před odečtením dotace): 140.000 – 240.000 Kč (dle výkonu)

Výše dotace:     a/ 60.000 Kč - využitelná energie na 1700 kWh do 3000 kWh (oblast C.3.4)

                            b/ 80.000 Kč - využitelná energie nad 3000 kWh (oblast C.3.9)

Výše dotace na zpracování odborného posudku: 5.000 Kč

 

 

3. Fotovoltaický systém připojený do distribuční sítě s akumulací energie do baterií: oblast C.3.5 až C.3.7

Jedná se o hybridní fotovoltaický systém s baterií o instalovaném výkonu cca 2 - 10 kWp, u kterého je využitelná energie v objektu min. 1700 – 4000 kWh za rok (dle dotačního podprogramu C3.5 – C3.7). Fotovoltaický systém musí být vybaven bateriovým akumulačním systémem. Podmínka velikosti baterie je, že na 1 instalovanou kWp musí být bateriový systém o velikosti min. 1,25 kWh (používáme pouze LiFePO4 baterie). Míra využití vyrobené energie v objektu je min. 70% (dle energetického posouzení - vystavuje autorizovaný energetický specialista).

Předpokládaná investice: 300.000 – 600.000 Kč

Výše dotace:     a/ 70.000 Kč - využitelná energie od 1700 kWh do 3000 kWh (oblast C.3.5)

                            b/ 100.000 Kč - využitelná energie od 3000 kWh do 4000 kWh (oblast C.3.6)

                            c/ 150.000 Kč - využitelná energie nad 4000 kWh (oblast C.3.7)

Výše dotace na zpracování odborného posudku: 5.000 Kč

 

Další podmínky splnění dotace platné pro všechny typy:

  • Instalace je podporována na objektech určených pro bydlení
  • FVE musí být umístěna na budově evidované v katastru nemovitostí
  • Min. účinnost měniče – EURO 94%, MPPT  98%
  • Min. účinnost fotovoltaických panelů – 15% mono – polykrystalické (Kyocera splňuje)
  • Dodavatelská společnost musí mít potřebné oprávnění (profesní kvalifikace SOLAR SAVE s.r.o.)

 

Kompletní dokumentaci a přípravu na dotační programy zajišťujeme samozřejmě také.

 

Kontaktní osoba:

Martin Ryba

Email.: ryba@solarsave.cz

Tel.:       +420 724 513 192

Změna názvu společnosti M-TECH SOLAR s.r.o.

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
tímto si Vám dovolujeme oznámit, že ke dni 18.11.2020 došlo ke změně názvu naší obchodní společnosti M-TECH SOLAR s.r.o., IČ 27517462, sídlem č.p. 104, 533 32 Čepí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 23647, kdy od 18.11.2020 zní název naší společnosti SOLAR SAVE s.r.o.
Nahoru