Upravit stránku

Vážení zákazníci,

Zpracovali jsme pro Vás přehled dotačních možností na pořízení fotovoltaického systému. Podporovány jsou fotovoltaické systémy instalované na rodinných domech (vč. novostaveb) s využitím vyrobené energie přímo v objektu. Rodinný dům (objekt) musí být zapsán v katastru nemovitostí.

Dotace jsou rozděleny do tří základních skupin:

1. Fotovoltaický systém na ohřev vody: oblast C.3.3

Jedná se o menší fotovoltaický systém do výkonu cca 2 kWp vybavený MPPT regulátorem, který je primárně využit na ohřev teplé užitkové vody. Doporučená velikost bojleru (akumulační) nádrže je min. 125 L. Instalovaný systém nesmí být propojen s distribuční soustavou. Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody je 50%. Na jednu instalovanou kWp musí být min. 80 L bojler (nesmí být kombinace aku. nádrže se solárním termickým systémem).

Předpokládaná investice: 70.000 – 90.000 Kč

Výše dotace: 35.000 Kč, max. 50% nákladů

Výše dotace na zpracování odborného posudku: 5.000 Kč

2. Fotovoltaický systém připojený do distribuční sítě bez akumulace energie (bez baterií): oblast C.3.4

Jedná se o klasický síťový fotovoltaický systém, který musí vyrobit min. 1700 kWh za rok (výkon fve cca 1,8 kWp). Dále je potřeba, aby byl systém vybaven optimalizérem vyrobené energie (např. wattrouter) a připojen na spirálu ohřevu teplé vody. Podmínkou dotace je, že na jednu instalovanou kWp je nutné mít min. 40 L bojler (akumulační nádrž - nesmí být kombinace s aku. nádrží solárního termického systému). Míra využití vyrobené energie min. 70% (dle energetického posouzení – vystavuje autorizovaný technik).

Předpokládaná investice: 110.000 – 360.000 Kč

Výše dotace: 55.000 Kč, max. 50% nákladů – fve od 1,8 kWp do 10 kWp

Výše dotace na zpracování odborného posudku: 5.000 Kč

 

3. Fotovoltaický systém připojený do DS s akumulací energie (s bateriemi): oblast C.3.5 a C.3.6

Jedná se o klasický fotovoltaický systém, který musí vyrobit min. 1700 kWh (dotace 70tis.), respektive 3000 kWh (dotace 100tis.) za rok. Fotovoltaický systém musí být vybaven bateriovým akumulačním systémem. Podmínka velikosti baterie je, že na 1 instalovanou kWp musí být bateriový systém o velikosti min. 1,25 kWh (LiFePO4 bterie). Míra využití vyrobené energie min. 70% (dle energetického posouzení - vystavuje autorizovaný technik elektro).

Předpokládaná investice: 300.000 – 600.000 Kč

Výše dotace:     a/ 70.000 Kč, max. 50% - od cca 1,8 kWp do 3,0 kWp (oblast C.5)

                               b/ 100.000 Kč, max. 50% - od cca 3,2 kWp do 10 kWp (oblast C.6)

Výše dotace na zpracování odborného posudku: 5.000 Kč

Další podmínky splnění dotace platné pro všechny typy:

-          Instalace je podporována na rodinných domech (včetně rozestavěných – musí být zkolaudováno do 9 měsíců od instalace)

-          FVE musí být umístěna na budově evidované v katastru nemovitostí

-          Min. účinnost měniče – EURO 94%, MPPT 98% (Fronius splňuje)

-          Min. účinnost fotovoltaických panelů – 15% mono – polykrystalické (Kyocera splňuje)

-          Dodavatelská společnost musí mít potřebné oprávnění (profesní kvalifikace M-TECH SOLAR)

 

Kompletní dokumentaci a přípravu na dotační programy zajišťujeme samozřejmě také.

 

Kontaktní osoba:

Martin Ryba

Email.: ryba@mtech.cz

Tel.:       +420 724 513 192

Nahoru