Upravit stránku

Vážení zákazníci,

Zpracovali jsme pro Vás přehled dotačních možností na pořízení fotovoltaického systému. Podporovány jsou fotovoltaické systémy instalované na rodinných domech (vč. novostaveb) s využitím vyrobené energie přímo v objektu. Rodinný dům (objekt) musí být zapsán v katastru nemovitostí. U všech kategorií je podmínka maximálního možného instalovaného výkonu 10 kWp. Maximální dotace je vždy stanovena na max. hodnotu 50% z celkových uznatelných výdajů.

Dotace jsou rozděleny do tří základních skupin:

 

1. Fotovoltaický systém na ohřev vody: oblast C.3.3

Jedná se o menší fotovoltaický systém do výkonu cca 2 kWp vybavený MPPT regulátorem, který je primárně využit na ohřev teplé užitkové vody. Doporučená velikost bojleru (akumulační) nádrže je min. 125 L. Instalovaný systém nesmí být propojen s distribuční soustavou. Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody je 50%. Na jednu instalovanou kWp musí být min. 80 L bojler (nesmí být kombinace aku. nádrže se solárním termickým systémem).

Předpokládaná investice (před odečtením dotace): 70.000 – 90.000 Kč vč. DPH

Výše dotace na pořízení FVE:

  • 35.000 Kč

Výše dotace na zpracování odborného posudku:

  • 5.000 Kč

 

2. Fotovoltaický systém připojený do distribuční sítě bez akumulace energie (bez baterií): oblast C.3.4

Jedná se o klasický síťový fotovoltaický systém, který musí vyrobit min. 1700 kWh za rok (výkon fve cca 1,8 kWp). Dále je potřeba, aby byl systém vybaven optimalizační jednotkou vyrobené energie (např. Wattrouter) a  připojen na spirálu ohřevu teplé vody. Podmínkou dotace je, že na jednu instalovanou kWp je nutné mít min. 40 L bojler (akumulační nádrž - nesmí být kombinace s aku. nádrží solárního termického systému). Minimální velikost bojleru TUV je stanovena na 120 L. Míra využití vyrobené energie min. 70% (dle energetického posouzení – vystavuje autorizovaný technik).

Předpokládaná investice (před odečtením dotace): 140.000 – 240.000 Kč vč. DPH

Výše dotace na pořízení FVE:

  • 55.000 Kč využitelná energie od 1700 kWh

Výše dotace na zpracování odborného posudku:

  • 5.000 Kč

 

3. Fotovoltaický systém připojený do distribuční sítě s akumulací energie (s bateriemi): oblast C.3.5 a C.3.7

Jedná se o klasický fotovoltaický systém, který musí vyrobit min. 1700 kWh (dotace 70tis.) nebo min. 3000 kWh (dotace 100tis.) nebo min. 4000 kWh (dotace 150.000) za rok. Fotovoltaický systém musí být vybaven bateriovým akumulačním systémem. Podmínka velikosti baterie je, že na 1 instalovanou kWp musí být bateriový systém o velikosti min. 1,25 kWh (LiFePO4 bterie). Míra využití vyrobené energie min. 70% (dle energetického posouzení - vystavuje autorizovaný technik elektro).

Předpokládaná investice (před odečtením dotace): 230.000 – 570.000 Kč vč. DPH

Výše dotace na pořízení FVE: 

  • 70.000 Kč - využitelná energie od 1700 kWh do 3000 kWh (oblast C.3.5)
  • 100.000 Kč - využitelná energie od 3000 kWh do 4000 kWh (oblast C.3.6)
  • 150.000 Kč - využitelná energie nad 4000 kWh (oblast C.3.7)

Výše dotace na zpracování odborného posudku:

  • 5.000 Kč

 

Další podmínky splnění dotace platné pro všechny typy:

-          Instalace je podporována na rodinných domech (včetně rozestavěných – musí být zkolaudováno do 9 měsíců od instalace)

-          FVE musí být umístěna na budově evidované v katastru nemovitostí

-          Min. účinnost měniče – EURO 94%, MPPT  98%

-          Min. účinnost fotovoltaických panelů – 15% mono – polykrystalické (Kyocera splňuje)

-          Dodavatelská společnost musí mít potřebné oprávnění (profesní kvalifikace M-TECH SOLAR)

 

Kompletní dokumentaci a přípravu na dotační programy zajišťujeme samozřejmě také.

 

Kontaktní osoba:

Martin Ryba

Email.: ryba@mtech.cz

Tel.:       +420 724 513 192

Nahoru