Upravit stránku
Pro upevnění modulů na svislé stěny a fasády Vám nabízíme montážní systémy a upevňovací prvky s variabilním povrchem a barevným provedením. Pro FV elektrárny ve viditelné oblasti Vám nabízíme následující systémy:

Fasádní systémy s nakloněním modulů

  • jednořadová montáž modulů s 15 - 75° sklonem s fasádními podpěrami
  • zvlášť se musí brát na vědomí předpisy k montáži nad hlavou (informujte se u výrobce modulů)

K technickému listu produktu

Montáž paralelně k fasádě

  • doporučuje se systém skřížených lišt (viz GridNorm)
  • Upevnění podle druhu podkladu ze strany stavby

K technickému listu produktu

Nahoru